Nieuws

Successieplanning – de kaasroute binnenkort gesloten ?

Tot op heden kunnen in Nederland geregistreerde schenkingen van roerende goederen (of andere roerende overdrachten) door een Belgische rijksinwoner onbelast blijven, wat sommigen aanzet de zogenaamde “kaasroute” te volgen … Op 17 juni 2020 is er echter ee (...)

Uitgegeven op 17-07-2020 +

KMO’s: geniet van een consultancypremie voor bepaalde diensten van een advocaat

In deze moeilijke tijden lijkt het ons gepast om u eraan te herinneren dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal premies toekent aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die een hoofdkantoor hebben in het genoemde Gewest en die onder het to (...)

Uitgegeven op 25-06-2020 +

COVID-19 – Einde van de opzegtermijnen aan het tarief van werkloosheid

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat in geval van ontslag door de werkgever de opzeggingstermijn wordt geschorst tijdens de meeste periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit is met name het (...)

Uitgegeven op 19-06-2020 +

Naar een verlenging van de tijdelijke opschorting op 17.07.2020 ?

In het kader van de pandemie regelen twee teksten de opschorting van bepaalde uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van vennootschappen (Koninklijk Besluit nr. 15 van 24 april 2020 vermeld in onze nieuwsbrieven van 27 april 2020 en 18 mei 2020) en particulie (...)

Uitgegeven op 15-06-2020 +

Heeft uw Data Protection Officer geen belangenconflict ?

Op 28 april 2020 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een boete van 50.000 EUR opgelegd aan een Proximus wegens verzuim aan haar verplichting om een belangenconflict in hoofde van de door haar aangestelde functionaris voor gegevensbescherming (hi (...)

Uitgegeven op 27-05-2020 +

Koninklijk besluit van 13 mei 2020: verlenging van tijdelijke opschortingsmaatregelen ten gunste van vennootschappen t./m. 17.06.2020

Wegens de aanhoudende pandemie, geeft de regering zuurstof aan de ondernemingen door de reeds van kracht zijnde tijdelijke opschortingsmaatregelen te verlengen van 17 mei tot 17 juni aanstaande. Voor een meer gedetailleerd overzicht van wat de maatregelen (...)

Uitgegeven op 18-05-2020 +

Verlenging van maatregelen inzake mede-eigendom, vennootschaps- en verenigingsrecht (Covid-19)

Vanwege de aanhoudende pandemie heeft de regering de verschillende tijdelijke maatregelen inzake mede-eigendom, vennootschaps- en verenigingsrecht verlengd. Wat betreft mede-eigendom, wordt bij koninklijk besluit het begin van de periode van vijf maanden (...)

Uitgegeven op 13-05-2020 +

Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020: tijdelijke opschorting voor bedrijven van 24.04.2020 tot 17.05.2020

Om het hoofd te bieden aan de huidige gezondheidscrisis en op verzoek van bedrijven die rechtstreeks (verplichte sluitingen, annulering van evenementen) of onrechtstreeks (gebrek aan wisselonderdelen, gebrek aan personeel, afname van de vraag) door de pan (...)

Uitgegeven op 27-04-2020 +

Versoepeling in het houden van algemene vergaderingen en raden van bestuur (Covid-19)

Als gevolg van de Covid-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende samenscholingsbeperkingen ondervinden bedrijven en verenigingen moeilijkheden om hun algemene vergaderingen (AV) en raden van bestuur (RvB) fysiek te houden. Om aan de huidige moeilijkheden (...)

Uitgegeven op 20-04-2020 +

Het Koninklijk Besluit n° 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, is op 9 april 2020 gepubliceerd

Alle algemene vergaderingen (gewone, buitengewone of bijeengeroepen op verzoek van mede-eigenaars) die niet zijn kunnen doorgaan in de periode van 10 maart tot/met 3 mei, zijn automatisch uitgesteld. De vergaderingen dienen binnen de 5 maanden na deze (ev (...)

Uitgegeven op 14-04-2020 +

Insolventie: toelichting mbt de rechten van schuldeisers die over een algemeen pandrecht op huidige en toekomstige schuldvorderingen beschikken

In een arrest van 16 januari 2020 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan over de rechten van een schuldeiser die zich een algemeen pandrecht had voorbehouden op alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van een schuldenaar, voor de opening van ee (...)

Uitgegeven op 07-04-2020 +

Opschorting en ontbinding van contractuele verplichtingen wegens overmacht (COVID-19)

Maken de uitbraak van COVID-19 epidemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen aan het openbaar en privé leven de opschorting van verplichtingen of de ontbinding van een overeenkomst wegens overmacht mogelijk? Er is geen universeel concept van overmacht (...)

Uitgegeven op 26-03-2020 +