Nieuws

Nieuw inzake rechtsbescherming verzekering

De wet van 22 april 2019 “tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering” is op 1 september 2019 in werking getreden. De wet moet de toegang tot de rechtszaal voor de middenklasse bevorderen door rechtzoekenden een belastingver (...)

Uitgegeven op 11-10-2019 +

UBO-register: de deadline nadert !

Tegen 30 september 2019 moeten alle rechtspersonen naar Belgisch recht hun uiteindelijke gerechtigde(n) in het UBO-register hebben geregistreerd. Ter herinnering, het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’) is een instrument van de FOD Financiën dat in (...)

Uitgegeven op 06-09-2019 +

CAIRN LEGAL is verheugd om de komst van drie nieuwe partners aan te kondigen.

Carole DE RUYT is toegetreden tot het advocatenkantoor CAIRN LEGAL op 1 juni 2019. Haar voornaamste expertisegebieden zijn het vastgoedrecht, handels- en burgerlijke huurovereenkomsten en mede-eigendomsrechten. Zij adviseert contractpartijen, eigenaars, m (...)

Uitgegeven op 12-07-2019 +

“Pop-up store”-huur in de drie Regio’s

Voorheen bepaalde de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten onder artikel 3 dat de handelshuurovereenkomst niet korter dan 9 jaar mocht zijn. Deze lange termijn, die bedoeld was om de huurder en zijn handelsfonds te beschermen, beantwoordt (...)

Uitgegeven op 28-06-2019 +

Belangrijke nieuwe regels in B2B-relaties

Op 21 maart 2019 keurde het Parlement een nieuwe wet goed die B2B-contracten tussen ondernemingen onderwerpt aan beperkingen die vergelijkbaar zijn met deze die thans voor consumenten gelden (B2C). De nieuwe wetgeving zal een aanzienlijke impact hebben op (...)

Uitgegeven op 20-05-2019 +

Het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen is gearriveerd

Op 4 april 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De sleutelbegrippen van dit nieuwe wetboek zijn flexibiliteit, modernisering en vereenvoudiging. Er zullen voortaan 4 soorten ondernemingen (...)

Uitgegeven op 09-04-2019 +

UBO-register: nieuw uitstel van de registratiedeadline

De uiterste datum om zich te melden in het UBO-register was in principe 31 maart 2019. De regering heeft deze deadline opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 30 september 2019. Ter herinnering, is het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’) een instrument van (...)

Uitgegeven op 11-03-2019 +

Wanneer worden individuen beschouwd als professionele verkopers ?

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HvJ-EU“) is gevraagd te onderzoeken onder welke omstandigheden een persoon die goederen op een online platform verkoopt, als een “handelaar” wordt beschouwd en onderworpen word (...)

Uitgegeven op 04-03-2019 +

Invordering van niet-betwiste geldschulden verschuldigd door professionelen voortaan ook van toepassing op buitenlandse bedrijven

Sinds oktober 2018 is de invorderingsprocedure voor niet-betwiste schulden ook van toepassing wanneer een van de partijen is gevestigd in een van de zeven Europese landen waarvan de database van vennootschappen erkend wordt als zijnde gelijkwaardig aan on (...)

Uitgegeven op 15-01-2019 +

Gids 2019 voor Internationaal en Vergelijkend Recht: wetten en voorschriften op het gebied van telecom, media en internet

Met genoegen kondigen wij de publicatie aan van de “Gids 2019 voor Internationaal en Vergelijkend Recht: wetten en voorschriften op het gebied van telecom, media en internet” door Global Legal Group Ltd., London, die als doel heeft advocaten en bedrijfsju (...)

Uitgegeven op 06-12-2018 +

Verplichte registratie van dienstverleners aan bedrijven

Op 29 maart 2018 is de Wet tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen afgekondigd, laatste component van de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2015/849, inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witw (...)

Uitgegeven op 28-11-2018 +

Last-minute update met betrekking tot het UBO-register

De regering heeft net de tijdslimiet voor het verstrekken van informatie over de uiteindelijke begunstigden verlengd van 30 november 2018 tot 31 maart 2019.     Het UBO-register: einde van anonimiteit voor de aandeelhouders Gepubliceerd op 26 se (...)

Uitgegeven op 02-10-2018 +