Nieuws

De handelshuurlening

Op 17 december 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijzondere machtenbesluit aangenomen dat onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening mogelijk maakt voor huurders. Deze faciliteit, die voorbehouden is handelaarshuurder (...)

Uitgegeven op 01-04-2021 +

Algemene vergaderingen op afstand voor ondernemingen en verenigingen

Tijdens de eerste golf van COVID-19 stond het koninklijk besluit nr. 4 aan de vennootschappen tijdelijk toe hun algemene vergadering uit te stellen of langs elektronische weg te houden. Wij hebben dit besproken in onze nieuwsbrief van 20 april 2020. Voort (...)

Uitgegeven op 23-03-2021 +

Verlenging van de uitzonderlijke maatregelen voor de algemene vergaderingen van mede-eigendom

De wet van 20 december 2020 bood aan de syndici van mede-eigendom de mogelijkheid om gewone algemene vergaderingen uit te stellen tot het volgende jaar, op de datum vermeld in de statuten. Om de continuïteit te waarborgen, werden alle bevoegdheden van de (...)

Uitgegeven op 10-03-2021 +

De wettelijke interestvoeten van toepassing in 2021

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën heeft op 12 februari 2021 de wettelijke interestvoet meegedeeld, die bepaald is volgens de methode voorzien door de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interes (...)

Uitgegeven op 02-03-2021 +

Inwerkingtreding van de nieuwe regels inzake oneerlijke bedingen tussen ondernemingen

In april 2019 heeft de Belgische wetgever een wet aangenomen inzake misbruik van economische afhankelijkheid, oneerlijke bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, geïnspireerd door de regels inzake consumentenbescherming. Wij hadden dit (...)

Uitgegeven op 17-02-2021 +

Nieuwigheden inzake algemene vergaderingen van mede-eigendom

De wet van 20 december 2020 heeft de regels voor het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendom gewijzigd : – De algemene vergaderingen die uiterlijk tegen maart 2021 moeten worden gehouden, kunnen met een jaar worden uitgesteld: met name, (...)

Uitgegeven op 02-02-2021 +

De wet van 20 december 2020 tot invoering van een nieuwe tijdelijke opschorting van 24.12.2020 tot 31.01.2021

In overeenstemming met de maatregelen die bij de eerste lockdown zijn genomen (vermeld in onze nieuwsbrieven van 27 april 2020 en 18 mei 2020), heeft de wetgever nieuwe bepalingen aangenomen die bedoeld zijn om zowel ondernemingen als particulieren die do (...)

Uitgegeven op 08-01-2021 +

De wederopbouwreserve voor vennootschappen is van kracht

Het eigen vermogen en de solvabiliteit van veel ondernemingen zijn zwaar getroffen door de Covid 19-pandemie en haar gevolgen. Om de ondernemingen in staat te stellen hun eigen vermogen weer op te bouwen, heeft de wet van 19 november 2020 de mogelijkheid (...)

Uitgegeven op 17-12-2020 +

Het sluiten van de e-mailaccount van een werknemer die het bedrijf heeft verlaten

Op 29 september 2020 heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een onderneming die de e-mailadressen van werknemers die het bedrijf hadden verlaten, niet had gesloten, veroordeeld tot het betalen van een administratieve boete va (...)

Uitgegeven op 04-12-2020 +

Proxi-lening: particulieren kunnen geld lenen aan Brusselse ondernemingen

Na Vlaanderen met zijn “Winwinlening”, Wallonië en zijn lening “Coup de Pouce”, biedt Brussel sinds 15 oktober 2020 de “Proxi-leningen” aan die ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelaten om een goedkope (...)

Uitgegeven op 13-11-2020 +

UBO-register: nieuwe informatie die moet worden meegedeeld

Sinds eind 2019 moeten vennootschappen en andere rechtspersonen, zoals (internationale) vzw’s, trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden bekendmaken in het UBO-register (Ultimate Beneficial (...)

Uitgegeven op 30-10-2020 +

Nieuwe Covid-maatregelen: welke impact op het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendom ?

Op 18 oktober is in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit met noodmaatregelen gepubliceerd om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken. Dit decreet heeft een impact op het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendom (...)

Uitgegeven op 22-10-2020 +