Medewerkers

Medewerkers

pascale.delvauxdefenffe@cairnlegal.be

Pascale DELVAUX de FENFFE

Meester Pascale DELVAUX de FENFFE is specifiek getraind in individueel en collectief sociaal recht en in sociale zekerheidskwesties, en komt tussen in alle fasen van conflicten.

Pascale beoefent eveneens Alternatieve geschillenbeslechting, zowel als bemiddelaar als in hoedanigheid van raadgever, en staat haar ​​cliënten bij ​​ter gelegenheid van vrijwillige of gerechtelijke bemiddelingsprocessen.

Ze beoefent de technieken van beredeneerde onderhandelingen en geweldloze communicatie.

Daarnaast neemt Pascale regelmatig deel aan juridische bemiddelingsprocedures met de arbeidsrechtbanken, meer bepaald de arbeidsrechtbanken van Brussel en Nijvel.

Pascale is sinds 2010 docent in het kader van het Bachelor in de rechten (3de jaar), CPFB – UCL: “Theorie en praktijk van bemiddeling“.

ant en qualité de médiatrice, que de conseil, pour accompagner un client dans un processus de médiation, qu’il soit volontaire ou judiciaire. Elle pratique les techniques de la négociation raisonnée et de la communication non violente.

De plus, Pascale participe fréquemment aux côtés du client au processus de conciliation judiciaire auprès des juridictions du travail, plus spécifiquement les Tribunaux du travail de Bruxelles et Nivelles.

Pascale est chargée de cours, depuis 2010, dans le cadre du programme de bachelier en droit (3e année), CPFB – UCL : « Théorie et pratique de la Médiation ».

Balie

Advocaat aan de Balie van Brussel sinds 1984

Opleiding

Master in de rechten– Université Catholique de Louvain (U.C.L., 1981)

Geaggregeerde van het hoger onderwijs (U.C.L, 1983)

Bemiddelaar in de sociale zaken (FOD Justitie) (2006)

Talen

Frans · Engels

PRAKTIJK