Vennoten

Vennoten

oliver.weinand@cairnlegal.be

Oliver Weinand

De voornaamste expertisedomeinen van Oliver WEINAND zijn het handels- en vennootschapsrecht, schuldinvorderingen, verkeers- en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.

Oliver staat ondernemingen bij, zowel particulieren als vennootschappen, Belgische of internationale, in hun dagelijkse activiteiten.

Zijn praktijk is voornamelijk gericht op adviesverlening en onderhandelingen.

Hij heeft specifieke ervaring met het adviesverlening, opvolging en vertegenwoordiging van Duitstalige klanten.

Oliver is zeer vertrouwd met gerechtelijke procedures in burgerlijke en commerciële betwistingen, doch geeft voorkeur daar waar mogelijk aan minnelijke en onderhandelde oplossingen, in het bijzonder in zijn hoedanigheid van erkende bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken.

Balie

Advocaat aan de Balie van Brussel sinds 2005

Opleiding

Licentiaat in de rechten, Université Catholique de Louvain, 2003

Erkende Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, 2016

Talen

Duits · Frans · Engels · Nederlands

Praktijk