Vennoten

Vennoten

didier.chaval@cairnlegal.be

Didier Chaval

Als ervaringsdeskundige van het handelsrecht is Didier CHAVAL gespecialiseerd in communicatierecht en handelspraktijken (reclame en promotie van verkopen, e-commerce, bescherming van het privé-leven, consumptie), intellectuele eigendomsrechten (auteur- en merkenrecht) en mededingingsrecht.

Hij beoefent dagelijkse het vennootschapsrecht, het distributierecht en op algemene wijze het contracten- en verbintenissenrecht.

Hij adviseert verscheidene communicatie-, marketing- en evenementenbureaus en bemiddelt voor zowel nationale als internationale ondernemingen binnen zijn ervaringsgebied.

Bovendien heeft hij een ervaring uitgebouwd in het vermogensrecht (successie en huwelijksvermogenstelsel, patrimoniale planning).

Dankzij zijn bemiddelingsopleiding, geeft Didier de voorkeur aan doordacht onderhandelen om zo akkoorden te sluiten en om geschillen op te lossen.

Indien dit nodig is, staat hij de cliënten bij voor de rechtbanken en de hoven of de administratieve of professionele rechtscolleges.

Als gastspreker neemt hij deel aan bijeenkomsten en organiseert hij ondernemingsseminaries. Hij publiceert vaak artikels over handelsrecht en handelspraktijken.

Balie

Advocaat bij de Balie van Brussel sinds 1984

Opleiding

Licenciaat in de Rechten, Université Catholique de Louvain (U. C. L.), 1983

Talen

Frans · Nederlands

Praktijk