Cairn Legal

Een baken op uw weg

In een wereld waar de regels steeds complexer worden, zijn betrouwbare herkenningstekens onmisbaar. De advocaten van CAIRN LEGAL spannen zich in om hun cliënten de oriëntatiepunten te bezorgen om de juiste richting te vinden voor het realiseren van hun plannen.  

Lees meer

Recent nieuws

Alweer verkorting van de opzeggingstermijnen bij ontslag

De wet van 26 maart 2018 betreffende onder meer de versterking van de economische groei, heeft de opzegtermijnen aanzienlijk ingekort in geval van ontslag tijdens de eerste maanden van de indiensttreding. Dit is de tweede substantiële verandering in die z (...)

Uitgegeven op 04-06-2018 +

Brusselse ordonnantie dd 27 juli 2017: de regionalisering van de woninghuurovereenkomst is op komst

Het was al sinds enige tijd aangekondigd maar de regionalisering van de woninghuurovereenkomst is eindelijk in Brussel een realiteit. In 2014 voorzag het tweede deel van de zesde staatshervorming in een overdracht van bevoegdheden van de federale staat na (...)

Uitgegeven op 28-05-2018 +

Nachtarbeid voortaan mogelijk bij e-commerce

Nachtarbeid is in principe verboden in België. Een werkgever mag dus geen arbeid laten verrichten tussen 20u en 6u. De programmawet van 25 december 2017 voert evenwel vanaf 1 januari 2018 nieuwe procedures in om zowel nacht- en zondagarbeid mogelijk te ma (...)

Uitgegeven op 22-03-2018 +