Cairn Legal

Een baken op uw weg

In een wereld waar de regels steeds complexer worden, zijn betrouwbare herkenningstekens onmisbaar. De advocaten van CAIRN LEGAL spannen zich in om hun cliënten de oriëntatiepunten te bezorgen om de juiste richting te vinden voor het realiseren van hun plannen.  

Lees meer

Recent nieuws

Last-minute update met betrekking tot het UBO-register

De regering heeft net de tijdslimiet voor het verstrekken van informatie over de uiteindelijke begunstigden verlengd van 30 november 2018 tot 31 maart 2019.     Het UBO-register: einde van anonimiteit voor de aandeelhouders Gepubliceerd op 26 se (...)

Uitgegeven op 02-10-2018 +

Het UBO-register: einde van anonimiteit voor de aandeelhouders

Het Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkwijze van het UBO-register voert een belangrijke wijziging in wat betreft de informatieverplichting voor ondernemingen, (I)VZW’s, stichtingen, trusts en andere trustbeheerders betreffende de ident (...)

Uitgegeven op 26-09-2018 +

Alweer verkorting van de opzeggingstermijnen bij ontslag

De wet van 26 maart 2018 betreffende onder meer de versterking van de economische groei, heeft de opzegtermijnen aanzienlijk ingekort in geval van ontslag tijdens de eerste maanden van de indiensttreding. Dit is de tweede substantiële verandering in die z (...)

Uitgegeven op 04-06-2018 +