Cairn Legal

Een baken op uw weg

In een wereld waar de regels steeds complexer worden, zijn betrouwbare herkenningstekens onmisbaar. De advocaten van CAIRN LEGAL spannen zich in om hun cliënten de oriëntatiepunten te bezorgen om de juiste richting te vinden voor het realiseren van hun plannen.  

Lees meer

Recent nieuws

Een besluit dat in strijd is met de statuten behoudt zijn rechtsgevolgen zolang het niet nietig wordt verklaard

Bij arrest van 18 juni 2020 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een besluit van de raad van bestuur dat in strijd is met de statuten van de vennootschap, zijn rechtsgevolgen behoudt zolang het niet door een rechter is vernietigd. In het door het Hof (...)

Uitgegeven op 13-10-2020 +

Invoering van kamers voor minnelijke schikking binnen de Franstalige Ondernemingsrechtbank en het Hof van beroep te Brussel

Vanaf september 2020 zullen de Franstalige Ondernemingsrechtbank en het Hof van beroep te Brussel  kamers voor minnelijke schikking binnen de Rechtbank oprichten met als doel de partijen een onderhandelde en doeltreffende oplossing, alsook een snellere en (...)

Uitgegeven op 21-09-2020 +

Successieplanning – de kaasroute binnenkort gesloten ?

Tot op heden kunnen in Nederland geregistreerde schenkingen van roerende goederen (of andere roerende overdrachten) door een Belgische rijksinwoner onbelast blijven, wat sommigen aanzet de zogenaamde “kaasroute” te volgen … Op 17 juni 2020 is er echter ee (...)

Uitgegeven op 17-07-2020 +