Cairn Legal

Een baken op uw weg

In een wereld waar de regels steeds complexer worden, zijn betrouwbare herkenningstekens onmisbaar. De advocaten van CAIRN LEGAL spannen zich in om hun cliënten de oriëntatiepunten te bezorgen om de juiste richting te vinden voor het realiseren van hun plannen.  

Lees meer

Recent nieuws

Recente ontwikkelingen bij de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen

Sinds 2 juli 2016 is een administratieve procedure van kracht ter invordering van niet-betwiste schuldvorderingen in handelszaken. Wij hebben reeds de praktische details van deze wetgeving besproken in onze nieuwsbrief van 29 augustus 2016 (zie hier). Ter (...)

Uitgegeven op 29-05-2017 +

Een nieuw hulpmiddel voor faillissementen: het Centraal Register Solvabiliteit

Op 1 april 2017 is de wet ter invoering van een Centraal Register Solvabiliteit in werking getreden. Dit is een digitale databank waarin alle faillissement-gerelateerde gegevens met betrekking tot faillissementen in België worden opgeslagen, met het oog o (...)

Uitgegeven op 04-04-2017 +

België telt ongeveer 370.000 werknemers die langdurige arbeidsongeschikt zijn. De nieuwe wetgeving « re-integratietraject » heeft als doel ze terug aan het werk te helpen, en wanneer dit niet mogelijk is, te permitteren dat de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht

Alle werkgevers zijn wel eens geconfronteerd geweest met een langdurig afwezige werknemer en de moeilijkheid om werkhervatting te organiseren, en zoniet de beëindiging van de arbeidsrelatie wegens medische overmacht. De proliferatie van wettelijke bepalin (...)

Uitgegeven op 21-02-2017 +