UBO-register: verlenging van de termijn voor het uploaden van bewijsstukken tot 31 augustus 2021

De uitbreiding van de informatie die in het kader van het UBO-register moet worden verstrekt is van kracht sinds 11 oktober 2020, maar de FOD Financiën had aanvaard dat deze formaliteit alsnog tot 30 april kon worden vervuld. Wij hadden dit reeds besproken in onze nieuwsbrief van 30 oktober 2020.

De FOD Financiën biedt nu een bijgewerkte FAQ om de informatieplichtigen te helpen de nieuwe regels inzake verplichte bewijsstukken na te leven.

De termijn voor het uploaden van de nuttige documenten en voor de jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-register is vervolgens verlengd tot 31 augustus 2021. Dankzij deze verlenging wordt vermeden dat de informatieplichtigen vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan.

CAIRN LEGAL is te uwer beschikking om u te helpen bij de identificatie van uw uiteindelijke begunstigden en de informatie die verplicht moet worden meegedeeld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Mr. Guillaume RUE.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team