Newsletter

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): dubbele distributietest

Een van de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de afschaffing van het minimumkapitaalvereiste in Besloten Vennootschappen (BV) en Coöperatieve Vennootschappen (CV). Ten einde voldoende middelen voo (...)

Uitgegeven op 21-02-2020 +

Deelname van Carole DE RUYT aan twee conferenties in de komende weken

CAIRNLEGAL verheugt zich de deelname van Carole DE RUYT aan twee conferenties die in de komende weken worden gehouden, aan te kondigen. De eerste conferentie zal betrekking hebben op de juridische aspecten van medehuring in zijn burgerlijke, fiscale en st (...)

Uitgegeven op 17-01-2020 +

Facturen van KMO’s voortaan betaalbaar binnen de 60 dagen

De Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is op 29 oktober 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is overgewaaid vanuit Nederland en heeft als doel betal (...)

Uitgegeven op 12-12-2019 +

Nieuwe vereisten voor publicaties in het Belgisch Staatsblad

Op 11 september 2019 heeft de heer Paul Dhayer, de nieuwe voorzitter van de Franstalige Ondernemingsdrechtbank te Brussel, een dienstnota uitgevaardigd, waarin nieuwe voorwaarden bepaald worden die van toepassing zijn op elke publicatie in het Belgisch St (...)

Uitgegeven op 21-11-2019 +

Nieuw inzake rechtsbescherming verzekering

De wet van 22 april 2019 “tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering” is op 1 september 2019 in werking getreden. De wet moet de toegang tot de rechtszaal voor de middenklasse bevorderen door rechtzoekenden een belastingver (...)

Uitgegeven op 11-10-2019 +

UBO-register: de deadline nadert !

Tegen 30 september 2019 moeten alle rechtspersonen naar Belgisch recht hun uiteindelijke gerechtigde(n) in het UBO-register hebben geregistreerd. Ter herinnering, het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’) is een instrument van de FOD Financiën dat in (...)

Uitgegeven op 06-09-2019 +

CAIRN LEGAL is verheugd om de komst van drie nieuwe partners aan te kondigen.

Carole DE RUYT is toegetreden tot het advocatenkantoor CAIRN LEGAL op 1 juni 2019. Haar voornaamste expertisegebieden zijn het vastgoedrecht, handels- en burgerlijke huurovereenkomsten en mede-eigendomsrechten. Zij adviseert contractpartijen, eigenaars, m (...)

Uitgegeven op 12-07-2019 +

“Pop-up store”-huur in de drie Regio’s

Voorheen bepaalde de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten onder artikel 3 dat de handelshuurovereenkomst niet korter dan 9 jaar mocht zijn. Deze lange termijn, die bedoeld was om de huurder en zijn handelsfonds te beschermen, beantwoordt (...)

Uitgegeven op 28-06-2019 +

Belangrijke nieuwe regels in B2B-relaties

Op 21 maart 2019 keurde het Parlement een nieuwe wet goed die B2B-contracten tussen ondernemingen onderwerpt aan beperkingen die vergelijkbaar zijn met deze die thans voor consumenten gelden (B2C). De nieuwe wetgeving zal een aanzienlijke impact hebben op (...)

Uitgegeven op 20-05-2019 +

Het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen is gearriveerd

Op 4 april 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De sleutelbegrippen van dit nieuwe wetboek zijn flexibiliteit, modernisering en vereenvoudiging. Er zullen voortaan 4 soorten ondernemingen (...)

Uitgegeven op 09-04-2019 +

UBO-register: nieuw uitstel van de registratiedeadline

De uiterste datum om zich te melden in het UBO-register was in principe 31 maart 2019. De regering heeft deze deadline opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 30 september 2019. Ter herinnering, is het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’) een instrument van (...)

Uitgegeven op 11-03-2019 +

Wanneer worden individuen beschouwd als professionele verkopers ?

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HvJ-EU“) is gevraagd te onderzoeken onder welke omstandigheden een persoon die goederen op een online platform verkoopt, als een “handelaar” wordt beschouwd en onderworpen word (...)

Uitgegeven op 04-03-2019 +