Nieuwe regels inzake burenhinder

De hervorming van het Belgisch Burgerlijk Wetboek heeft een aantal bepalingen gewijzigd die van toepassing zijn op situaties die de meesten van ons in ons dagelijks leven zullen tegenkomen.

Wat de nabuurschapsrelaties betreft, maken de nieuwe wetteksten het bijvoorbeeld voortaan mogelijk om preventieve maatregelen op te leggen aan zijn buren indien een onroerend goed “ernstige en manifeste risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid of vervuiling” veroorzaakt.

Wat plantages betreft, bepaalt de nieuwe regel dat wanneer takken of wortels voorbij de grens van het naburige eigendom groeien, u uw buurman kunt aanmanen om ze te verwijderen en ze zelf op maat knippen op zijn kosten indien hij niet binnen 60 dagen reageert.

Het onderscheid tussen hoog- en laagstammige bomen komt niet meer aan bod: bomen die minstens twee meter lang zijn, moeten voortaan twee meter van de eigendomslijn verwijderd zijn. De andere bomen mogen een halve meter van de scheidingsgrens worden geplant, tenzij andersluidend akkoord tussen buren of bij verjaring.

Wat de verkrijgende verjaring betreft, wordt dit verlaagd tot 10 jaar indien de eigenaar te goeder trouw is en dit kan dus van invloed zijn op de instandhouding van bijvoorbeeld een haag of andere plantages op het terrein van uw buurman.

De nieuwe regels zijn in werking getreden op 01/09/2021.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Mr Carole DE RUYT (carole.deruyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team