Bekwaamheden

Bekwaamheden

Vermogensrecht en familierecht

CAIRN LEGAL heeft een expertise uitgebouwd in het vermogensrecht, met inbegrip van successierechten en schenkingen, evenals huwelijksvermogenstelsel.

CAIRN LEGAL adviseert haar cliënten op vlak van successieplanning, organisatie van patrimoniale planning en overdracht van goederen, schenkingen en testamenten, opstellen van huwelijkscontracten of overdracht van patrimonium, verdeling van goederen ten gevolge van een overlijden, echtscheiding of andere redenen.

CAIRN LEGAL staat haar cliënten bij inzake familierecht (huwelijk, samenwoning, echtscheiding, scheiding, afstamming,…).”

Met een voorkeur voor minnelijke oplossingen door middel van onderhandeling, verzoening en bemiddeling, staat CAIRN LEGAL haar cliënten bij in geval van een eventuele gerechtelijke procedure.

Rekening houden met de ernst van verscheidene procedures en materies, geeft CAIRN LEGAL de voorkeur voor pragmatische en snelle oplossingen.

contacten