Bekwaamheden

Bekwaamheden

Distributierecht (agentuur, concessie en franchising, …)

CAIRN LEGAL begeleidt haar klanten bij de organisatie van hun distributienetwerk dankzij haar bekwaamheid opgebouwd door ervaring zowel met betrekking tot de Belgische als de Europese regelgeving in deze materie.

CAIRN LEGAL levert meer in het bijzonder bijstand aan fabrikanten, distributeurs, importeurs,… met betrekking tot het sluiten van verkoopconcessies, handelsagentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, exclusieve of selectieve distributieovereenkomsten, exclusieve bevoorradingscontracten,… Een regelmatige praktijk van deze materies heeft het ook mogelijk gemaakt een bijzonder know – how te ontwikkelen met betrekking tot de toepassing van deze wettelijke bepalingen in het kader van de geschillenregeling.

contacten