Bekwaamheden

Bekwaamheden

Vennootschapsrecht

Het Belgische vennootschapsrecht ligt in het hart van de dagelijkse praktijk van de advocaten van CAIRN LEGAL. Als raadslieden van talrijke KMO’s en omvangrijke ondernemingen, worden zij vaak geconsulteerd door hun bestuurders en aandeelhouders om hun beslissingen mee te leiden. Zij komen tussen bij de oprichting van nieuwe entiteiten, bij herstructureringen onder de vorm van fusies, splitsingen, aankopen,…

Zij staan de bestuurders bij in het nakomen van de wettelijke en operationele formaliteiten ter gelegenheid van de bestuursraden en de algemene vergaderingen. Zij voorkomen en bieden een oplossing wanneer de verantwoordelijkheid van een bestuurder in vraag wordt gesteld.

CAIRN LEGAL komt ook tussen om conflicten tussen bestuurders, onder bestuurders en aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling op te lossen. Meer nog dan in andere materies is de minnelijke weg de te verkiezen weg. Wanneer partijen zich echter in een patstelling bevinden zal CAIRN LEGAL haar cliënten bijstaan en vertegenwoordigen tijdens de gerechtelijke en arbitrale procedures die door de situatie worden opgelegd.

Het vennootschapsrecht stelt noodzakelijkerwijze een multidisciplinaire aanpak in werking waarbij verschillende andere prefessionelen zowel op technisch als op wettelijk vlak geraadpleegd worden, zoals boekhouders, revisoren, notarissen,… CAIRN LEGAL verkiest een open dialoog met deze professionelen en ondersteunt ze met een uitgebreid netwerk van relaties die elk een pragmatische en dynamische aanpak, zoals de praktijk verlangt, verkiezen

contacten