Bekwaamheden

Bekwaamheden

Sociaal Recht

De ploeg van sociaal recht heeft haar expertise opgebouwd door meer dan 30 jaar diensten te verlenen, zowel aan bedrijven als aan particulieren. Deze ploeg heeft met andere woorden een dagelijkse gewoonte om problemen aan te pakken met betrekking tot zowel individueel als collectief arbeidsrecht en natuurlijk het sociaal zekerheidsrecht. CAIRN LEGAL treedt zowel op voor bedrijven als voor particulieren voor alle problemen met betrekking tot de uitvoering van het arbeidscontract (bediende, arbeider, handelsvertegenwoordiger, student,…) zoals de aanwerving, de verbreking, discriminatie/pesterijen, de terbeschikkingstelling, de overdracht van ondernemingen… CAIRN LEGAL staat eveneens bedrijven bij in hun collectieve arbeidsrelaties (syndicale afvaardiging, ondernemingsraad, herstructureringen en collectieve ontslagen). De toepassing van de wetgeving in het domein van de sociale zekerheid is een andere pool van de activiteiten van de ploeg.

contacten