Bekwaamheden

Bekwaamheden

Ondernemingen in moeilijkheden

CAIRN LEGAL komt regelmatig tussen om problemen met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden te voorkomen of op te lossen.

De onderneming die ten prooi dreigt te vallen aan financiële moeilijkheden wordt geconfronteerd met verschillende interne en externe problemen die de tussenkomst van externe raadgevers verlangen. Deze problemen kunnen enkel op multidisciplinaire wijze worden behandeld, een vraag waaraan CAIRN LEGAL kan voldoen : vennootschapsrecht, bankrecht, sociaal recht, gerechtelijk recht,… zijn de voorkeurmateries van CAIRN LEGAL. Op deze wijze kunnen de problemen zowel efficiënt als pragmatisch worden aangepakt. De advocaten van CAIRN LEGAL beschikken over een belangrijke ervaring in deze materie, doordat zij nu eens optreden als advocaten van de ondernemingen in moelijkheden, dan weer als advocaten van schuldeisers of curatoren.

CAIRN LEGAL staat haar cliënten bij vanaf de eerste signalen en begeleidt hen bij de te nemen beslissingen. Zij begeleidt de onderneming in moeilijkheden in haar relatie met haar schuldeisers, in de eerste plaats de banken, haar personeel, en, in voorkomend geval, met de rechtbank van koophandel. Zij neemt deel aan de definiëring en de realisatie van juridische, financiële en operationele herstructureringen die nodig zijn. Indien nodig zal zij de gepaste procedures inleiden, zoals het gerechtelijke akkoord, de vereffening, de neerlegging van de boeken en zij staat de ondernemingen bij tot aan het afsluiten van deze procedures.

contacten