Pierre Philippe HARMEL

Pierre Philippe Harmel is toegetreden tot CAIRN LEGAL in april 2016.

Hij oefent activiteiten uit die voornamelijk verband houden met het ondernemingsrecht.

Hij staat ondernemingen en handelaars, zowel particulieren als vennootschappen, Belgisch of internationaal, bij in hun dagelijkse activiteiten.

Hij oefent materies uit in verband met de oprichting en de werking van de onderneming.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Vennootschapsrecht;
  • De Aansprakelijkheid van bestuurders;
  • Fusies en overnames;
  • De koop of verkoop van handelsfondsen;
  • Het contractenrecht in het kader van onderhandeling en geschillen;
  • Huurrecht, zowel commercieel als kantoorhuur;

Hij staat ook Belgische en internationale Vzw’s en stichtingen bij.

Hij wordt ook geregeld geraadpleegd voor vragen betreffende vermogensbeheer, zowel in geschillen als in planning en in successieplanning of familiale geschillen.

Zijn praktijk is voornamelijk gericht op de adviesverlening en de onderhandeling.

Vertrouwd met juridische procedures in burgerlijk en commerciële zaken, is hij evenwel toegewijd voorrang te geven aan minnelijke en onderhandelde oplossingen, in het bijzonder in de hoedanigheid van bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken sinds 2013.

Parallel aan zijn activiteiten als advocaat is Pierre Philippe HARMEL ook al gedurende lange tijd:

  • Lid van het bureau van de Raad van Bestuur van het Nationaal Theater van België waar hij de functie van vice-voorzitter bekleedt.
  • Lid van Raad van Bestuur van MIDIS DE LA POESIE waarvan hij ongeveer 10 jaar voorzitter was en sinds 2 jaar Co-voorzitter.

Balie

Advocaat aan de balie te Brussel sinds 1982

Opleiding

Licentie in de rechten, UCL, 1978

Licentie in het Europees Recht, ULB, 1981

Summer Session (University of Cambridge – UK, 1982)

Summer Session (University of Columbia – NY, 1983)

Bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken, 2013

Talen

Frans

Engels

Nederlands