Pascale DELVAUX de FENFFE

Meester Pascale DELVAUX de FENFFE is specifiek getraind in individueel en collectief sociaal recht en in sociale zekerheidskwesties, en komt tussen in alle fasen van conflicten.

Ze beoefent eveneens Alternatieve geschillenbeslechting, zowel als bemiddelaar als in hoedanigheid van raadgever, en staat haar ​​cliënten bij ​​ter gelegenheid van vrijwillige of gerechtelijke bemiddelingsprocessen.

Ze beoefent de technieken van beredeneerde onderhandelingen en geweldloze communicatie.

Daarnaast neemt Pascale regelmatig deel aan juridische bemiddelingsprocedures met de arbeidsrechtbanken, meer bepaald de arbeidsrechtbanken van Brussel en Nijvel.

Pascale is sinds 2010 docent in het kader van het Bachelor in de rechten (3de jaar), CPFB – UCL: “Theorie en praktijk van bemiddeling“.

Balie

Advocaat aan de Balie van Brussel sinds 1984

Opleiding

Master in de rechten– Université Catholique de Louvain (U.C.L., 1981)

Geaggregeerde van het hoger onderwijs (U.C.L, 1983)

Bemiddelaar in de sociale zaken (FOD Justitie) (2006)

Talen

Frans

Engels