Isabelle GERZAT

Isabelle Gerzat is actief in het sociaal recht.

Zij specialiseert zich in individueel arbeidsrecht (ontslagen en beschermingen, pesterijen, arbeidsongeschiktheid, wijziging van arbeidsvoorwaarden, concurrentie, …) en in het collectief arbeidsrecht (collectieve arbeidsovereenkomsten, collectieve ontslagen, sociale rechterlijke aspecten van overdrachten en reorganisaties van ondernemingen, uurroosters, …) als ook in het socialezekerheidsrecht (internationale mobiliteit, sociale controle, doelgroepverminderingen,…).

Zij staat zowel Belgische en internationale ondernemingen, publieke rechtelijke instellingen en particulieren bij in het kader van gerechtelijke procedures en adviesverlening.

Isabelle treedt regelmatig op als spreker in het kader van seminaries en is auteur van juridische artikels.

Zij heeft haar carrière aangevangen als jurist bij een multinationale onderneming vooraleer de Balie van Brussel te vervoegen in juni 2016.

Isabelle heeft Cairn Legal vervoegt in oktober 2018.

Balie

Advocaat bij de Balie van Brussel sinds 2016.

Opleiding

Master na Master in het sociaal recht – Université libre de Bruxelles (2018 – …)

LL.M. in Europees recht – King’s College London (With merits), 2014.

Master na Master in de rechten van de mens – Facultés universitaires Saint-Louis (Cum Laude), 2013.

Master in internationale betrekkingen – Université catholique de Louvain-La-Neuve (Cum Laude), 2013.

Master in de rechten – Université catholique de Louvain-La-Neuve (Cum Laude), 2012.

Talen

Frans

Engels

Nederlands