Frédéric de PATOUL

Frédéric de Patoul is zijn loopbaan begonnen als bedrijfsjurist bij een bank.

Hij heeft deze activiteit verdergezet aan de balie en heeft een specifieke ervaring opgebouwd in bankrecht (bank- en beursverrichtingen, beroep op het spaarwezen, distributie van producten, bankagenten) en in kredietrecht (krediet aan ondernemingen, consumentenkrediet, hypothecair krediet).

Hij staat op regelmatige wijze kredietinstellingen bij met het opstellen van contracten en in geschillenprocedures.

Hij verzekert de verdediging van schuldeisers in insolvabiliteitsprocedures (commerciële en burgerlijke). Hij wordt frequent geconsulteerd inzake consumentenrecht (handelspraktijken, bescherming van investeerders (MiFID).

Bovendien is hij sinds 2005 permanent lid bij het Bemiddelingscollege (alternatieve wijze om conflicten te behandelen voor klachten van consumenten ten aanzien van banken).

Hij werd belast door de FOD Economie om het geannoteerde wetboek van Consumentenkrediet op te stellen.

Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Credal SCRLFS. Hij heeft aan verscheidene redactiecolleges deelgenomen.

Hij is co-auteur van verschillende werken en van verscheidene artikelen wat betreft kredieten.

Hij spreekt vaak op seminaries en conferenties.

Balie

Franstalige orde van de Balie van Brussel, 1987 

Opleiding

Licentie Rechten – Université Catholique de Louvain (U.C.L) – 1974

Talen

Engels

Frans