Emmanuel WAUTERS

Emmanuel Wauters is als vennoot actief binnen het departement arbeidsrecht.

Emmanuel staat zijn cliënten bij – multinationale en Belgische vennootschappen – zowel in het kader van gerechtelijke procedures als inzake juridische adviesverlening. Zijn expertisedomeinen hebben betrekking op het volledige Belgische individueel en collectief arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

Het betreft meer bepaald:

 • Bijstand aan werkgevers in het kader van ontslagen.
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, interne reglementen en gedragscodes.
 • Vragen in verband met reorganisaties en herstructureringen, zoals overdrachten van ondernemingen, outsourcing, collectieve ontslagen en sluitingen van ondernemingen.
 • Internationale tewerkstelling.
 • Discriminatie en pesterijen op de werkvloer.
 • Adviesverlening in verband met oneerlijke concurrentie.
 • De terbeschikkingstelling van werknemers.
 • Sociaal strafrecht.

Emmanuel is van oorsprong tweetalig (Nederlands/Frans) en hij pleit zowel voor de Nederlandstalige als voor de Franstalige hoven en rechtbanken. Dit betekent eveneens dat hij sterke banden onderhoudt met de ondernemingswereld in alle landsdelen en dat hij in staat is om met gesprekspartners in beide landstalen te onderhandelen. Emmanuel spreekt ook vloeiend Engels.

Zijn aanpak van dossiers wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

 1. Het vermijden van gerechtelijke procedures, waarbij in de mate van het mogelijke steeds gezocht wordt naar onderhandelde oplossingen.
 2. Oplossingen – en geen theoretische adviezen – aanbieden.
 3. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de eigenheid van de cliënt.

Emmanuel is de auteur van verschillende artikels en boeken m.b.t. het arbeidsrecht. Hij treedt ook regelmatig op als spreker op seminaries.

Balie

Lid van de Brusselse Balie (Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel)

Opleiding

Universiteit Antwerpen (2001)

Talen

Nederlands

Frans

Engels