Cairn

De naam

Het woord ‘Cairn’, van Keltische oorsprong, verwijst naar de kleine piramide van stenen, opeengestapeld door reizigers tijdens hun trektochten, daar waar de ruwheid van het terrein geen ander baken toelaat. We stellen alles in het werk om aan onze klanten een noodzakelijke juridische houvast te bieden om hen toe te laten beslissingen te nemen die de verwezenlijking van hun plannen begunstigt, voornamelijk dan in handelszaken.

Het Team

De advocaten die CAIRN LEGAL vormen, werken in team, op een geïntegreerde wijze. Zij organiseren hun werkmethodes, delen hun specialisaties en behandelen de dossiers op stringente en complementaire wijze om aan hun klanten de meest adequate raad en dienst te leveren.

CAIRN LEGAL is een associatie op mensenmaat. De klant is zodoende verzekerd van een rechtstreeks contact met de advocaat die zijn dossier behandelt.

De methodes

CAIRN LEGAL hecht een bijzonder belang aan het bewaren en het verrijken van de ervaring en de know how van de ploeg.

Deze bekommernis vertaalt zich in een permanente vorming en het nauw opvolgen van wetgevende en jurisprudentiële evoluties. CAIRN LEGAL spant zich in om haar klanten op de hoogte te brengen van deze evoluties, in de domeinen die hen aangaan. Veeleisende richtlijnen van intern organisatie garanderen de klant dat zijn dossiers zullen behandeld worden met dezelfde nauwgezetheid, ongeacht wie het dossier beheert.

De praktijk

CAIRN LEGAL is actief in de essentiële materies van handelszaken, zowel in geschillenprocedures als in het kader van adviesverlening en juridische bijstand. Het vennootschapsrecht, bank- en kredietrecht, schuldbemiddeling, distributierecht, handelspraktijken, mededingingsrecht, , consumentenrecht, vastgoedrecht, faillissementsrecht, insolventierecht, NICT, en intellectueel eigendomsrecht zijn één van de vele materies die geregeld beoefend worden.

CAIRN LEGAL is in staat de dossiers te behandelen in het Frans, Nederlands, Engels en Duits.

De filosofie

Een dossier is zoals een af te leggen weg. Het oorspronkelijke doel bij het vertrek moet soms herzien worden onderweg. Onvoorzienbare moeilijkheden kunnen noodzaken tot het matigen van het tempo of tot het herbekijken van de uitrusting. Soms moet een omweg genomen worden. CAIRN LEGAL spant zich in om haar naam te verbinden aan een economie van middelen, praktisch inzicht en efficiëntie. Dit leidt tot het regelmatig bespreken van het dossier met de klant, tot het informeren over de genomen beslissingen of de mogelijke alternatieven. Bij CAIRN LEGAL is een dossier in de eerste plaats het dossier van een persoon. Het behoort de klant toe, correct geïnformeerd, zijn weg te kiezen.

Internationale Netwerken

Internationale cliënten hebben nood aan business-minded advies, praktijkgericht en grensoverschrijdend, van betrouwbare advocaten die de lokale juridische aanpak kennen en die vertrouwd zijn met de specifieke eisen van de cliënt. CAIRN LEGAL, als lid van een wereldwijd en Europees netwerk, geeft haar cliënten een directe en bevoorrechte toegang tot buitenlandse advocatenkantoren van vooraanstaand niveau, met de vereiste expertise. Door de halfjaarlijkse ontmoetingen, weldra sinds twee decennia, zijn onze banden met de advocaten van het wereldwijde netwerk uitgegroeid tot optimale professionele relaties in een persoonlijk en vriendschappelijk kader, wat leidt tot een vruchtbare samenwerking en het aanvoelen van culturele finesse. Als lid van diverse internationale Kamers van Koophandel en economische verenigingen, wordt bovendien ook gestreefd naar het bevorderen van commerciële relaties.