Bekwaamheden

Bekwaamheden

Intellectuele Eigendomsrechten

CAIRN LEGAL staat haar cliënten bij met de exploitatie, de commercialisering, de bescherming en het respect door derden van hun intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht; Benelux merken, Europese merken en internationale merken; tekeningen en modellen, vragen omtrent Internet en nieuwe technologieën)

In dat opzicht, kan CAIRN LEGAL haar cliënten diensten aanbieden zoals adviesverlening, strategiebepaling, opstellen van licentiecontracten maar ook bijstand en verdediging met betrekking tot intellectuele eigendom.

Dankzij zijn internationale contacten, biedt CAIRN LEGAL een kwaliteitsvolle bijstand aan zijn cliënten in de landen van de Europese Unie.

contact