Bekwaamheden

Bekwaamheden

Geschillenregeling (gerechtlijke procedures, arbitrage, alternatieve geschillenregeling, …)

Het geschil is een ongelukkige, maar vaak onvermijdelijke afloop. Alle advocaten van CAIRN LEGAL zijn vertrouwd met de behandeling van geschillen in zaken die hen worden toevertrouwd. Zij pleiten op regelmatige basis voor de gerechtelijke instanties, de arbitragerechtbanken en tuchtorganisaties. Zij begeleiden hun klanten in het begrip van het geschil, in de identificatie van de te bereiken doelstellingen en in de definitie van de in te zetten middelen en de te volgen strategieën om deze te bereiken.

In nauwe samenwerking met de cliënt, neemt CAIRN LEGAL het initiatief voor de procedures. Zij leidt de procedures in, zij neemt de nodige bewarende maatregelen, zij begeleidt de klant tijdens gerechtelijke onderzoeken en bij de uitvoering van de beslissingen. CAIRN LEGAL komt eveneens tussen in het kader van arbitrageprocedures, zowel in hoedanigheid van scheidsrechter, als in de hoedanigheid van raadsman.

contacten