Algemene disclaimer

Onze website (www.cairnlegal.be) bevat algemene informatie over Cairn Legal en zijn advocaten. De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd.

Cairn Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Cairn Legal is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn. zouden zijn.

Advocaat-cliëntrelatie

U kan ons contacteren via de rubriek ‘Contacteer’ op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo’n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

De Cairn Legal-advocaten zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de sectie ‘Expertisedomeinen’ op deze website.

Copyright

Cairn Legal bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cairn Legal.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.