Belgische advocaten werkzaam bij Cairn Legal zijn toegelaten om het beroep van advocaat uit te oefenen in België. Zij zijn lid van de Brussels en/of de Nijvelse Balie, en dragen de titel van “advocaat”.

Advocaten zijn onderworpen aan de deontologische regels van de ‘Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique” en de “Orde van Vlaamse Balies”. Deze regels kunnen gevonden worden op de volgende websites:

www.avocats.be

www.advocaat.be

www.barreaudenivelles.be

www.barreaudebruxelles.be

www.baliebrussel.be/nl