Bekwaamheden

Bekwaamheden

Aansprakelijkheisrecht en verzekeringrecht

CAIRN LEGAL staat haar cliënten, zowel verzekeraars als verzekerden, bij in het kader van verzekeringsgeschillen. Onze ervaring is ruim en dekt alle aspecten van het verzekeringsrecht, inclusief de luchtvaartverzekering en maritieme verzekering.

Onze advocaten behandelen regelmatig dossiers voor cliënten die zware lichamelijke schade ondervinden ten gevolge van een ongeval.

CAIRN LEGAL behandelt talrijke geschillen met betrekking tot de professionele aansprakelijkheid, de ouderlijke aansprakelijkheid alsook de aansprakelijkheid voor daden van werknemers en/of aangestelden. Ook in de materie van productaansprakelijkheid en gebrekkige producten bieden onze advocaten bijstand.

CAIRN LEGAL vertegenwoordigt en staat haar cliënten bij voor de bevoegde rechtbanken, zowel op strafrechterlijk als op burgerlijk vlak in dossiers met betrekking tot verkeersongevallen of verkeersovertredingen.

contacten