Aankondigingen van prijsverminderingen: het heen-en-weer van de reglementering

Het aankondigen van prijsverminderingen is een eeuwenoude commerciële praktijk om de kopers die uit zijn op goede deals, te lokken.
Terwijl België als gevolg van een EU-richtlijn van 2005 eerst gedwongen werd haar wettelijke omkadering van prijspromoties af te schaffen, heeft een recentere EU-richtlijn daterend van 2019 (EU/2019/2161) nu opnieuw de regelgeving inzake de aankondigingen van prijsverminderingen gewijzigd.

Via de richtlijn van 2019 streeft de Europese Unie naar meer transparantie inzake prijsverminderingen, ten einde hun echtheid te waarborgen. De bedoeling is te voorkomen dat handelaren de referentieprijs kunstmatig zouden verhogen en/of dat de consumenten misleid zouden worden over de hoegrootheid van de korting.

De nieuwe Europese richtlijn is omgezet in Belgisch recht door de wet van 8 mei 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2022. 

De nieuwe bepalingen hebben enkel betrekking op het aankondigen van prijsverminderingen (en niet op niet-aangekondigde prijsverminderingen, die steeds kunnen worden toegepast zonder rekening te houden met de nieuwe wettelijke bepalingen) en kunnen als volgt worden samengevat: de vorige prijs vóór de toepassing van de verlaging moet altijd worden vermeld; deze vorige prijs is de laagste die tijdens de 30 dagen vóór de vermindering is toegepast; een prijsvermindering mag niet langer dan één maand zijn onder verwijzing van dezelfde referentieprijs.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Meester Didier CHAVAL

Met onze vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team