Elektronische betalingen aanbieden wordt verplicht

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle Belgische ondernemingen verplicht om hun particuliere klanten (consumenten) minstens één elektronisch betalingsmiddel aan te bieden.

Deze verplichting geldt niet alleen voor ondernemingen in de gangbare zin van het woord, maar ook voor de vrije beroepen en voor alle personen, administraties, verenigingen, enz. die lange termijn economische activiteiten uitoefenen die zich op de consumenten richten.

Volgens de FOD Economische Zaken verstaat men onder de term “elektronisch betalingsmiddel”, betalingen met een kaart via vaste of draagbare betaalterminals, contactloze betalingen via smartphone of smartwatch via overschrijving of via domiciliëring

Een aantal betaalmiddelen worden in deze definitie niet als geldig alternatief aanvaard, zoals uiteraard betalingen met bankbiljetten of munten, maar ook betalingen met maaltijd-, eco- of consumptiecheques evenals betalingen in cryptovaluta en andere virtuele valuta’ s.

Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest geschikt lijkt, maar kunnen geen bijkomende kosten factureren aan klanten die elektronisch betalen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr. Carole DE RUYT

Met onze vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team1