Alternatieven voor traditionele bankgaranties

We leven in een tijdperk waarin de bankinstellingen wegens ontoereikende rentabiliteit steeds minder beroep doen op klassieke huurwaarborgen op geblokkeerde rekeningen en hun cliënten trachten te ontmoedigen door hun oprichting en vrijgave steeds ingewikkelder te maken. Bijgevolg worden alternatieve methoden voor het stellen van dergelijke waarborgen meer en meer ontwikkeld en betaamt het om de meest voorkomende te overvliegen.

We kunnen bij wijze van voorbeeld twee systemen aanhalen:

  • • Het systeem e-DEPO, waarmee de Deposito-en Consignatiekas de huurwaarborgen 100% digitaal beheert. Via het door de FOD FINANCIËN beheerd online platform “MyMinfin” voert de huurder zijn huurwaarborg in via volgende link https://eservices.minfin.fgov.be/edepo/#/ Vervolgens ontvangt hij een kennisgeving met een rekeningnummer en een gestructureerde mededeling. De verhuurder wordt per e-mail op de hoogte gebracht en moet op zijn beurt inloggen om het dossier af te ronden. Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder via e-DEPO de inhouding van de waarborg vragen of de terugbetaling toestaan. In geval van onenigheid blijft de garantie geblokkeerd tot een akkoord is bereikt of een uitvoerbaar vonnis aan de Deposito- en Consignatiekas is toegezonden. De voordelen van dit systeem zijn:
    • o het gemak en de snelheid van gebruik. Het duurt immers slechts enkele minuten om de huurwaarborg te stellen en/of vrij te geven.
    • o zijn permanente en volledig veilige toegankelijkheid. De huurder en de verhuurder hebben er altijd en overal toegang toe, op voorwaarde dat ze toegang hebben tot het internet en over de vereiste beveiligde verbindingsinstrumenten beschikken (itsme, Token…).
    • o het systeem is gratis …
  • • De huurwaarborg aangeboden door een erkende makelaar zoals “Korfine”. Als verzekeringsmakelaar biedt Korfine de huurder de mogelijkheid om de huurwaarborg onder te brengen in een kapitalisatiecontract van een levensverzekering. De huurder betaalt het bedrag van de huurwaarborg aan Korfine, die een attest van blokkering van de huurwaarborg afgeeft aan de verhuurder. De huurwaarborg wordt dus regelmatig opgesteld en geblokkeerd bij de ondertekening van de huurovereenkomst bij deze vertrouwde derde. In tegenstelling tot een normale bankgarantie kan deze vorm van garantie oplopen tot drie maanden huur aangezien het om een verzekeringsbelegging gaat en niet om een deposito op een geblokkeerde bankrekening.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr. Carole DE RUYT

Met onze vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team