De handelshuurlening

Op 17 december 2020 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijzondere machtenbesluit aangenomen dat onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening mogelijk maakt voor huurders.

Deze faciliteit, die voorbehouden is handelaarshuurders, maakt deel uit van een programma ter ondersteuning van ondernemingen dat door het Brussels Gewest is opgezet en biedt de huurder de mogelijkheid om bij het Gewest een lening aan te vragen voor maximaal 4 maanden huur (inclusief lasten), voor een maximumbedrag van 35.000 euro.

De voorwaarden voor de toekenning van de lening zijn als volgt:

– De onderneming mag niet in staat van faillissement, vereffening of stopzetting van haar activiteiten verkeren. Zij moet ook een vestigingseenheid hebben in het gehuurde gebouw, die op het ogenblik van de leningsaanvraag geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
– De huurovereenkomst moest al vóór 19 maart 2020 van kracht zijn en moet nog steeds van kracht zijn op het moment dat de lening wordt aangevraagd.
– De huurder mag op het moment van de leningaanvraag geen huurachterstand hebben die dateert van vóór 18 maart 2020.
– De verhuurder moet bereid zijn een concessie te doen: hij of zij moet ermee instemmen ten minste één maand huur kwijt te schelden. Indien de lening meer bedraagt dan één maand huur, moet de verhuurder echter ermee instemmen ten minste twee maanden huur kwijt te schelden.

De huurder betaalt de lening en de rente terug in 18 maandelijkse termijnen, de eerste schijf zijnde betaalbaar 6 maanden na toekenning van de lening. De laatste maandelijkse betaling omvat de rentebetaling.

Alle leningaanvragen moeten uiterlijk op 30 juni 2021 worden ingediend. De leningen worden ten laatste op 31 december 2021 toegekend.

Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr. Frédéric PAQUE (frederic.paque@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team