Verlenging van de uitzonderlijke maatregelen voor de algemene vergaderingen van mede-eigendom

De wet van 20 december 2020 bood aan de syndici van mede-eigendom de mogelijkheid om gewone algemene vergaderingen uit te stellen tot het volgende jaar, op de datum vermeld in de statuten. Om de continuïteit te waarborgen, werden alle bevoegdheden van de syndicus, van de leden van de raden van mede-eigendom en van commissarissen inzake de rekeningen van rechtswege verlengd.

De wet liet ook toe om beroep te doen, zelfs voor schriftelijke stemmingen, op gewone meerderheden die in de mede-eigendomswet gewoonlijk zijn voorzien (absolute meerderheid in principe en gekwalificeerde meerderheid indien voorzien). (We verwijzen hieromtrent voor meer informatie over dit onderwerp naar onze CLI van 2/02/2021.)

Deze maatregelen eindigden normaal gezien op 9 maart 2021.

De Ministerraad heeft echter besloten deze te verlengen tot 30 juni 2021 (Het koninklijk besluit tot bevestiging van dit uitstel zal in de komende dagen in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd).

Ter herinnering, de wet van 20 december 2020 voorzag ook in de mogelijkheid om op afstand gehouden of virtuele algemene vergaderingen te houden, doch onder de voorwaarde dat de bijeenroeping daarin voorziet. Deze maatregel is niet beperkt in de tijd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr. Carole DE RUYT.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team