Inwerkingtreding van de nieuwe regels inzake oneerlijke bedingen tussen ondernemingen

In april 2019 heeft de Belgische wetgever een wet aangenomen inzake misbruik van economische afhankelijkheid, oneerlijke bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, geïnspireerd door de regels inzake consumentenbescherming. Wij hadden dit reeds besproken in onze nieuwsbrief van 20 mei 2019. Het laatste deel van de wet, dat nog niet in werking was getreden, betrof de oneerlijke bedingen. Dit is nu rechtgezet en de bepalingen in kwestie zijn sinds 1 december 2020 van toepassing.

Een oneerlijk beding wordt gedefinieerd als ieder beding in een overeenkomst tussen ondernemingen dat “alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen, (…) een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen schept”. Een dergelijke clausule wordt als nietig beschouwd.

Naast dit algemene verbod heeft de wetgever twee categorieën van onrechtmatige bedingen vastgelegd, die met nietigheid worden bestraft:

– Een “zwarte” lijst met bedingen die in alle gevallen verboden zijn;

– Een “grijze lijst” van acht bedingen waarvan wordt vermoed dat zij oneerlijk zijn, behoudens bewijs van het tegendeel.

De wet heeft betrekking op alle vormen van bedingen, zowel deze opgenomen in algemene voorwaarden als deze die genegotieerd worden bij de sluiting of bij de verlenging van een contract.

De nieuwe regels zijn van toepassing op alle ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm. Alleen contracten die na 1 december 2020 zijn gesloten vallen onder de toepassing van de wet. De wet is verder niet van toepassing op financiële diensten en overheidsopdrachten.

Het is ten zeerste aanbevolen om bestaande modelcontracten en algemene voorwaarden te herzien in het licht van deze nieuwe wetgeving.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Mr Guillaume RUE (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team