Nieuwigheden inzake algemene vergaderingen van mede-eigendom

De wet van 20 december 2020 heeft de regels voor het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendom gewijzigd :

– De algemene vergaderingen die uiterlijk tegen maart 2021 moeten worden gehouden, kunnen met een jaar worden uitgesteld: met name, gedurende de vijftien dagen die in de statuten van mede-eigendom voor het houden van de gewone algemene vergadering zijn voorzien. Om de continuïteit te waarborgen, worden alle lopende lastgevingen (syndicus, leden van de raden van mede-eigendom, commissarissen van de rekeningen, enz.) verlengd;

– Ingeval van een hoogdringendheid of op verzoek van één of meerdere mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten, blijft de syndicus verplicht om binnen de maand van het verzoek een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen;

– Deelname op afstand aan de beraadslagingen van de algemene vergadering is mogelijk sinds 24 december 2020, doch op voorwaarde dat de oproeping daarin voorziet en dat ook de mogelijkheid wordt geboden om de vergadering persoonlijk bij te wonen (er wordt echter aan herinnerd dat het voorlopig en tot 1 maart verboden is om fysiek samen te komen);

– Ten slotte zijn tot 9 maart de voorwaarden om schriftelijk te stemmen versoepeld, aangezien beslissingen thans kunnen worden genomen onder de voorwaarden en meerderheden die zijn voorzien in de wet inzake de mede-eigendom voor stemmingen tijdens de zitting (de helft van de mede-eigenaars die ten minste de helft van de aandelen bezit dient deel te nemen aan de stemming, en stemt volgens de meerderheidsregels voorzien in de wet van 2018 inzake mede-eigendom).

De stemming vindt in dat geval plaats binnen drie weken na de oproeping, per post of elektronisch. In geval van dringendheid, die dient te worden gemotiveerd in de oproeping, wordt de termijn teruggebracht tot acht dagen vanaf de datum van verzending van de oproeping.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Mr. Carole DE RUYT (carole.deruyt@cairnlegal.be).