De wederopbouwreserve voor vennootschappen is van kracht

Het eigen vermogen en de solvabiliteit van veel ondernemingen zijn zwaar getroffen door de Covid 19-pandemie en haar gevolgen.

Om de ondernemingen in staat te stellen hun eigen vermogen weer op te bouwen, heeft de wet van 19 november 2020 de mogelijkheid ingevoerd voor ondernemingen om een “wederopbouwreserve” te creëren.

Door deze techniek kunnen ondernemingen worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting voor de jaren 2021, 2022 en 2023 (aanslagjaren 2022, 2023 en 2024) tot een maximumbedrag dat gelijk is aan het bedrag van de bedrijfsverliezen van het in 2020 afgesloten boekjaar, geplafonneerd op 20 miljoen euro.

De wet stelt verschillende voorwaarden: één ervan is, vanaf 12 maart 2020, geen inkoop van eigen aandelen en/of toekenning of uitkering van dividenden te hebben gedaan, noch elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen te hebben doorgevoerd. Deze voorwaarde is logisch, aangezien het doel is het eigen vermogen van vennootschappen te versterken door de winst binnen de vennootschappen te houden, niet om uitkeringen vrij te stellen van belastingen. Een andere wettelijke voorwaarde is het behoud van de werkgelegenheid.

De ondernemingen zullen door de maatregelen hun solvabiliteit geleidelijk aan kunnen herstellen door hun eigen vermogen, vrijgesteld van belasting, weer op te bouwen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team