Proxi-lening: particulieren kunnen geld lenen aan Brusselse ondernemingen

Na Vlaanderen met zijn “Winwinlening”, Wallonië en zijn lening “Coup de Pouce”, biedt Brussel sinds 15 oktober 2020 de “Proxi-leningen” aan die ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelaten om een goedkope lening af te sluiten bij particulieren.

Deze Proxi-lening stelt particulieren die geloven in de toekomst van een ondernemer in staat om een gebrek aan financiering te verhelpen. Ze is bedoeld om op korte termijn te zorgen voor een versterking van het eigen vermogen en om een gemeenschap te creëren rond projecten die de burgers willen zien ontstaan.

De Proxi-lening wordt afgesloten tussen een kredietgever en een kredietnemer, of via een  financieringsvehikel. De partijen moeten een leningsakte ondertekenen, waarbij het Brussels Waarborgfonds een model ter beschikking stelt.

De Proxi-lening is bestemd voor elke onderneming die in het Brussels Gewest gevestigd is met het oog op de financiering van haar activiteiten.

Tot 31 december 2021 kan de kredietnemer een maximumbedrag van € 300.000 lenen (alle Proxi-leningen samen), na deze datum wordt dit bedrag teruggebracht tot € 250.000.

De kredietgever kan tot € 75.000 per onderneming en per belastbaar jaar uitlenen (dit plafond stijgt tot € 50.000 na 31 december 2021). De kredietgever geniet een jaarlijks belastingkrediet van 4% van het geleende bedrag gedurende de eerste drie jaren en 2,5% voor de volgende jaren. Als de kredietnemer niet in staat is om terug te betalen (bijvoorbeeld bij faillissement), kan de kredietgever 30% van het geleende bedrag terugkrijgen door middel van een eenmalig belastingkrediet.

Dit type lening is omkaderd zowel qua duur (looptijd van vijf of acht jaar) als wettelijke rentevoet (minimaal 0,875% en maximaal 1,75%). Ze is achtergesteld ten aanzien van de huidige en toekomstige schulden van de kredietnemer. Deze achterstelling houdt in dat de terugbetaling conventioneel onderworpen is aan de voorafgaande betaling van alle andere schulden in de jaarrekeningen van de kredietnemer (de uitgeleende middelen worden boekhoudkundig als quasi-eigen vermogen beschouwd).

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team