Nieuwe Covid-maatregelen: welke impact op het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendom ?

Op 18 oktober is in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit met noodmaatregelen gepubliceerd om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken.

Dit decreet heeft een impact op het houden van algemene vergaderingen van mede-eigendom, met name omdat in artikel 17 is bepaald dat met betrekking tot « georganiseerde activiteiten op professioneel vlak », een categorie waarin voornoemde vergaderingen worden gehouden, er maximaal 40 personen in dezelfde ruimte binnenin aanwezig mogen zijn.

Aan de andere kant, aangezien bars en restaurants ook gehouden zijn tot het sluiten van hun deuren, is het zeer waarschijnlijk dat meerdere vergaderingen van mede-eigendom waarvan het bijeenroepen gebeurt in dit soort etablissementen, zullen moeten worden uitgesteld.

Deze situatie is een geval van overmacht dat de syndicus naar voren kan brengen. Er zij ook aan herinnerd dat de syndicus weliswaar nog steeds verplicht is algemene vergaderingen te houden die tijdens de eerste lockdownperiode niet konden worden gehouden, en dit vóór 30 november, maar dat hij in die hoedanigheid vanwege deze reden slechts gehouden blijft tot een inspanningsverbintenis.

We leren ook op het moment dat het Cabinet van de minister van Justitie dat een versoepeling van deze regels zou worden overwogen door het toestaan van:

  • Het houden van algemene vergaderingen per videoconferentie
  • Het uitstel van de algemene vergaderingen tot 2021 onder bepaalde voorwaarden
  • Versoepeling van de unanimiteitsregel in schriftelijke stemmen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Carole DE RUYT (carole.deruyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team