Invoering van kamers voor minnelijke schikking binnen de Franstalige Ondernemingsrechtbank en het Hof van beroep te Brussel

Vanaf september 2020 zullen de Franstalige Ondernemingsrechtbank en het Hof van beroep te Brussel  kamers voor minnelijke schikking binnen de Rechtbank oprichten met als doel de partijen een onderhandelde en doeltreffende oplossing, alsook een snellere en minder dure behandeling, te bieden.

Het beroep op deze kamers gebeurt op vrijwillige basis en is strikt vertrouwelijk. De bemiddelingszitting vindt met gesloten deuren plaats in aanwezigheid van rechters die zijn opgeleid in bemiddeling/verzoening, de partijen, en hun advocaat indien zij dat wensen.

Aan het einde van de bemiddelingszitting zijn er drie mogelijke uitkomsten:
– de partijen komen tot een overeenkomst die hun geschillen geheel of gedeeltelijk afsluit ;

– de partijen komen niet tot overeenstemming, maar ze zijn op de goede weg. In dit geval kan de kamer voor minnelijke schikking de partijen bijsturen in de richting van onderhandeling of bemiddeling ;

– de partijen komen niet of slechts gedeeltelijk tot overeenstemming. Deze mislukking heeft geen gevolgen voor de gerechtelijke procedure die door de partijen kan worden hervat of ingeleid met de garantie dat hun zaak door andere rechters zal worden behandeld dan die welke in de kamer voor minnelijke schikking hebben gezeten.

Er zij op gewezen dat deze bemiddeling, die ook zonder reeds ingediende gerechtelijke procedure kan worden aangevraagd, volledig gratis is.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team