Successieplanning – de kaasroute binnenkort gesloten ?

Tot op heden kunnen in Nederland geregistreerde schenkingen van roerende goederen (of andere roerende overdrachten) door een Belgische rijksinwoner onbelast blijven, wat sommigen aanzet de zogenaamde “kaasroute” te volgen …

Op 17 juni 2020 is er echter een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten in België ingediend.

De onbelaste registratie van schenkingsakten mbt roerende goederen via de Nederlandse omweg zal dus niet meer mogelijk zijn als dit wetsvoorstel in de nabije toekomst wordt aangenomen.

Ook de techniek van de gesplitste aankoop, waarbij de kinderen de naakte eigendom van een onroerend goed verwerven met het geld verkregen via de buitenlandse schenking van de ouders, wordt geviseerd. Bij overlijden van de ouders zou er immers geen erfbelasting meer verschuldigd zijn door de kinderen, ook al krijgen ze de volle eigendom.

Degenen die de schenkingsrechten van 3 %, 3,3 %, 5,5 % of 7 % (naargelang het Gewest) wensen te vermijden, hebben er wellicht belang bij zich te haasten!

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team