Naar een verlenging van de tijdelijke opschorting op 17.07.2020 ?

In het kader van de pandemie regelen twee teksten de opschorting van bepaalde uitvoeringsmaatregelen ten aanzien van vennootschappen (Koninklijk Besluit nr. 15 van 24 april 2020 vermeld in onze nieuwsbrieven van 27 april 2020 en 18 mei 2020) en particulieren (wet van 20 mei 2020).

Een wetsvoorstel, oorspronkelijk bedoeld om een vergissing te corrigeren van de wet ter bescherming van particulieren die loonoverdracht niet verbiedt, ook al verbiedt ze de beslaglegging, wordt momenteel overwogen.

Uit dit voorstel en het amendement dat op 3 juni in de Kamer is ingediend, lijkt het er echter op dat de wetgever van deze gelegenheid gebruik wil maken om enerzijds de bescherming van bedrijven (Koninklijk Besluit nr. 15) en die van particulieren (Wet van 20.05.2020) in één tekst samen te voegen en anderzijds deze dubbele bescherming te verlengen tot 17 juli aanstaande.

De verlenging met een maand is niet onomstreden. Sommige magistraten en auteurs wijzen erop dat hoewel deze bescherming in het begin van de crisis gerechtvaardigd was, zij perverse domino-effecten kan teweegbrengen. Zij wijzen er ook op dat het einde van het moratorium nuttig zou kunnen worden verzacht door de matigende macht van beslagrechters, vrederechters en ondernemingsrechtbanken.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team