Het Koninklijk Besluit n° 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, is op 9 april 2020 gepubliceerd

Alle algemene vergaderingen (gewone, buitengewone of bijeengeroepen op verzoek van mede-eigenaars) die niet zijn kunnen doorgaan in de periode van 10 maart tot/met 3 mei, zijn automatisch uitgesteld.

De vergaderingen dienen binnen de 5 maanden na deze (eventueel verlengde) periode worden georganiseerd.

Het KB verwijst naar artikel 577-6 § 11 van het Burgerlijk Wetboek, dat het gebruik van een schriftelijke procedure toestaat, maar uitsluitend voor stemmingen over specifieke kwesties waarover de partijen unanimiteit kunnen bereiken.

De ambtstermijn van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigendom (zo er één is), worden automatisch verlengd tot de volgende algemene vergadering.

Ten slotte kan de syndicus zich op de begroting van het voorgaande jaar steunen om de noodzakelijke provisiebetalingen te eisen van de mede-eigenaars.
.

Aarzel niet om contact op te nemen met Mr Carole DE RUYT (carole.deruyt@cairnlegal.be) voor meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team