Facturen van KMO’s voortaan betaalbaar binnen de 60 dagen

De Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is op 29 oktober 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is overgewaaid vanuit Nederland en heeft als doel betalingen aan de KMO’s soepeler te later verlopen, en daarmee hun liquiditeits- en investeringsbeleid te bevorderen.

Deze wet voegt een paragraaf betreffende de KMO’s aan het toepassingsgebied van de wet van 2002. Het begrip wordt gedefinieerd naar verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Volgens deze definitie zijn KMO’s bedrijven die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

– aantal werknemers op jaargemiddelde: 50 ;
– jaaromzet (exclusief BTW): EUR 9.000.000 ;
– balanstotaal: EUR 4.500.000.

Concreet betekent dit dat de partijen bij een commerciële transactie (bij wet gedefinieerd als een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding) niet langer een betalingstermijn van meer dan zestig dagen kunnen overeenkomen wanneer de schuldeiser een KMO is.

Tegenstrijdige contractuele bepaling worden met nietigheid bestraft aangezien de wet van 28 mei 2019 bepaalt dat ieder andersluidend beding dat voorziet in een betalingstermijn van meer dan zestig dagen als ongeschreven wordt beschouwd.

De nieuwe bepalingen zijn alleen van toepassing op contracten gesloten na de datum van inwerkingtreding van de wet, zijnde na 29 april 2020.

Aarzel niet om Mr Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be) te contacteren voor meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team