Nieuwe vereisten voor publicaties in het Belgisch Staatsblad

Op 11 september 2019 heeft de heer Paul Dhayer, de nieuwe voorzitter van de Franstalige Ondernemingsdrechtbank te Brussel, een dienstnota uitgevaardigd, waarin nieuwe voorwaarden bepaald worden die van toepassing zijn op elke publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het doel is om te kunnen nagaan of documenten, die worden ingediend ter gelegenheid van de oprichting van een vennootschap of ter gelegenheid van wijzigingen in een vennootschap, de werkelijkheid weerspiegelen.

Voortaan moet de aanvrager een waarheidsgetrouwe handgetekende kopie van het proces-verbaal van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die het besluit tot publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft vastgelegd, overleggen.

In geval van een wijziging van bestuurder of zaakvoerder, moet de aanvrager een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaarten van de vervangen en van de nieuwe bestuurder of zaakvoerder toevoegen.

Bij een wijziging van de maatschappelijke zetel moet ook een kopie van de titel die de bezetting van het pand rechtvaardigt (huurovereenkomst, eigendomstitel, overeenkomst, …) toegevoegd worden.

Ten slotte, wanneer de aanvrager een mandataris is die instaat voor de publicatie in plaats van de bevoegde persoon, dient er een gelegaliseerde volmacht voor deze mandataris overlegd worden. Geconfronteerd met de klachten van de Brusselse advocaten aangaande deze nieuwe voorwaarde, lijkt de voorzitter te hebben aanvaard dat advocaten de nodige publicaties verder kunnen laten uitvoeren, voor zover hun bijzonder mandaat opgenomen wordt in het besluit van de raad van bestuur of van de algemene vergadering.

Deze bepalingen treden onmiddellijk in werking.

Aarzel niet om Mr Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be) te contacteren voor meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team