Nieuw inzake rechtsbescherming verzekering

De wet van 22 april 2019 “tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering” is op 1 september 2019 in werking getreden.

De wet moet de toegang tot de rechtszaal voor de middenklasse bevorderen door rechtzoekenden een belastingvermindering toe te kennen voor de premies mbt rechtsbijstandsverzekeringen die aan de wettelijke vereisten voldoen.

Om in aanmerking te komen, dienen de gedekte risico’s, naast klassieke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidskwesties, o.a. ook echtscheidingen en bouwgeschillen met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer dekken.

Het belastingvoordeel bestaat uit:

  • een belastingvermindering gelijk aan 40% van de premie op jaarbasis, geplafonneerd aan € 195, zijnde € 78 ;

een maximum tegemoetkoming van de verzekeraar in de kosten van advocaat en deskundige van ter hoogte van € 6.750.

Aarzel niet om Mr Carole DERUYT (carole.deruyt@cairnlegal.be) te contacteren voor meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team