UBO-register: de deadline nadert !

Tegen 30 september 2019 moeten alle rechtspersonen naar Belgisch recht hun uiteindelijke gerechtigde(n) in het UBO-register hebben geregistreerd.

Ter herinnering, het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’) is een instrument van de FOD Financiën dat in de Europese strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kadert. We hadden dit onderwerp reeds besproken in onze nieuwsbrief van 26 september 2018.

Dit register moet informatie verzamelen over de uiteindelijke begunstigden van alle vennootschappen, maar ook verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen of trusts. Ook gewone vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zijn onderworpen.

CAIRN LEGAL staat te uwer beschikking om u te adviseren nopens uw verplichtingen hieromtrent, meer bepaald met betrekking tot:
– de identificatie van de uiteindelijk gerechtigden
– de identificatie van de onrechtstreekse begunstigden
– de identificatie van de gegroepeerde begunstigden
– de te verstrekken informatie
– de identificatie van de personen die verantwoordelijk zijn voor de te verstrekken informatie.

Aarzel niet om Mr Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be) te contacteren voor meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team