CAIRN LEGAL is verheugd om de komst van drie nieuwe partners aan te kondigen.

Carole DE RUYT is toegetreden tot het advocatenkantoor CAIRN LEGAL op 1 juni 2019.
Haar voornaamste expertisegebieden zijn het vastgoedrecht, handels- en burgerlijke huurovereenkomsten en mede-eigendomsrechten.
Zij adviseert contractpartijen, eigenaars, mede-eigenaars en vastgoedmakelaars bij hun dagelijkse activiteiten en vertegenwoordigt hen voor de hoven en rechtbanken of tijdens bemiddelingen of arbitrageprocedures.
Zij is ook opleidster bij het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars (IPI) en heeft onlangs een boek gepubliceerd over woninghuur in het Waals Gewest en in Brussel.
Carole is in 1997 toegelaten tot de balie van Brussel.
Ze is perfect tweetalig Frans-Engels en spreekt eveneens Nederlands en Spaans.
—————————————————————————————————————–
Oliver WEINAND is toegetreden tot het advocatenkantoor CAIRN LEGAL op 17 juni 2019.
Zijn voornaamste expertisedomeinen zijn het handels- en vennootschapsrecht, schuldinvorderingen, verkeers- en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.
Hij staat ondernemingen bij, zowel particulieren als vennootschappen, Belgische of internationale, in hun dagelijkse activiteiten.
Zijn praktijk is voornamelijk gericht op adviesverlening en onderhandelingen.
Oliver WEINAND is vertrouwd met gerechtelijke procedures in burgerlijk en commerciële zaken, doch geeft steeds voorrang daar waar mogelijk aan minnelijke en onderhandelde oplossingen, in het bijzonder in zijn hoedanigheid als erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.
Oliver werd toegelaten tot de balie van Brussel in 2007.
Hij spreekt Frans, Duits en Engels (passieve kennis van het Nederlands).
—————————————————————————————————————-
Antoine DECLEVE is per 1 juli toegetreden tot CAIRN LEGAL.
Zijn voornaamste expertisegebieden zijn bank- en financieel recht, intellectueel eigendomsrecht, bescherming van het privé levenssfeer, algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR), contractenrecht, vennootschaps- en handelsrecht in het algemeen.
Hij adviseert en begeleidt cliënten bij contractuele onderhandelingen en desgevallend voor de rechter indien dat nodig is.
Antoine neemt regelmatig als spreker deel aan congressen met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Hij is in 2002 toegetreden tot de balie van Brussel (Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles).
Hij behaalde in 2009 een Master in de economie (optie bedrijfsrechten) aan de ULB.
Hij werkt zowel in het Frans als in het Engels.
—————————————————————————————————————
Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team