UBO-register: nieuw uitstel van de registratiedeadline

De uiterste datum om zich te melden in het UBO-register was in principe 31 maart 2019. De regering heeft deze deadline opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 30 september 2019.

Ter herinnering, is het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’) een instrument van de FOD Financiën dat tot doel heeft informatie in te zamelen over de reële begunstigden van een bedrijf, vereniging, stichting of trust. Het kadert in de Europese strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. We hadden de verplichtingen mbt de nieuwe regelgeving reeds toegelicht in onze nieuwsbrief van 26 september 2018.

Dit uitstel zou de administratie de tijd moeten geven om de vele onduidelijkheden over de UBO-registratieplicht op te helderen, namelijk door middel van een bijgewerkte FAQ op de website van de FOD Financiën.

Uitstel is geen afstel, en het is daarom van essentieel belang om niet te vergeten te registreren, want bij niet-naleving riskeert u een administratieve boete tussen 250 en 50.000 euro‘s.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Mr Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be).
Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team