Invordering van niet-betwiste geldschulden verschuldigd door professionelen voortaan ook van toepassing op buitenlandse bedrijven

Sinds oktober 2018 is de invorderingsprocedure voor niet-betwiste schulden ook van toepassing wanneer een van de partijen is gevestigd in een van de zeven Europese landen waarvan de database van vennootschappen erkend wordt als zijnde gelijkwaardig aan onze Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

Ter rappel is in juli 2016 een nieuwe administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste schulden in commerciële zaken toevertrouwd aan de gerechtsdeurwaarders. We hebben dit reeds besproken in onze nieuwsbrieven van 8 december 2015 en 29 augustus 2016.

De schulden met betrekking tot crediteuren of debiteuren die niet bij de KBO waren geregistreerd waren evenwel tot nu toe uitgesloten. Enkel buitenlandse bedrijven met één of meer bedrijfseenheden in België moeten zich immers registreren bij de KBO.

Om de toepassing van de invorderingsprocedure uit te breiden, is besloten om de gegevens in de databanken van vennootschappen uit andere lidstaten van de Europese Unie aan een inschrijving in de KBO gelijk te stellen, doch alleen deze waarvan de gelijkwaardigheid met de KBO is vastgelegd bij koninklijk besluit.

Dit is thans het geval voor zeven Europese landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk (Koninklijk besluit van 17 augustus 2018).

Wanneer de schuldeiser of schuldenaar in één van deze gegevensbestanden van deze landen is geregistreerd, is de vereenvoudigde invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden derhalve mogelijk (mits ook aan de andere criteria die de reikwijdte ervan beperken, wordt voldaan).

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Mr. Guillaume RUE (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team