Recente ontwikkelingen bij de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen

Sinds 2 juli 2016 is een administratieve procedure van kracht ter invordering van niet-betwiste schuldvorderingen in handelszaken. Wij hebben reeds de praktische details van deze wetgeving besproken in onze nieuwsbrief van 29 augustus 2016 (zie hier).

Ter rappel is deze nieuwe administratieve procedure bedoeld om de rechtbanken te ontlasten, maar is ze geenszins verplicht aangezien de schuldeiser in principe steeds de gerechtelijke procedure kan verkiezen.

Vandaag komen we n.a.v. nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp terug.

Ten eerste is de maatregel duidelijk met veel enthousiasme onthaald door de rechters. Als voorbeeld hiervan heeft de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk, bij vonnis op 22 december 2016 geoordeeld dat de invordering via de standaardprocedure een fout uitmaakt in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gelet op het feit dat de schuldvordering eenvoudiger kon worden teruggevorderd d.m.v. de administratieve procedure.

Ten tweede heeft de wetgever deze trend nog geaccentueerd door artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen ter gelegenheid van de nieuwe “pot-pourri VI” wetgeving die  op 1 januari 2017 in werking is getreden. Van nu af aan blijven alle onnodige proceskosten, zelfs van ambtswege, ten laste van de partij die ze ten onrechte heeft veroorzaakt.

Bijgevolg, en hoewel de administratieve procedure voor niet-betwiste schuldvorderingen geformuleerd wordt als een mogelijkheid in de wet, lijken zowel wetgever als jurisprudentie de administratieve procedure maximaal te willen aanmoedigen

Wij raden u aan om voortaan beroep te doen op deze administratieve procedure om redenen van pragmatisme en efficiëntie, waarin de belangrijkste waarden van CAIRN LEGAL zich ook terugvinden, en blijven uiteraard te uwer beschikking om deze in werking te stellen ten opzichte van al uw onwillige debiteuren.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr. Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Pierre Philippe Harmel | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Julie Docquier | Virginie Schoonheyt | Lauriane Vasquez | Bojana Salovic | Tina Hendriks