België telt ongeveer 370.000 werknemers die langdurige arbeidsongeschikt zijn. De nieuwe wetgeving « re-integratietraject » heeft als doel ze terug aan het werk te helpen, en wanneer dit niet mogelijk is, te permitteren dat de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht

Alle werkgevers zijn wel eens geconfronteerd geweest met een langdurig afwezige werknemer en de moeilijkheid om werkhervatting te organiseren, en zoniet de beëindiging van de arbeidsrelatie wegens medische overmacht. De proliferatie van wettelijke bepalingen ter bestrijding van discriminatie, met name vanwege de gezondheidstoestand, bemoeilijkt verder de situatie, en het risico tot veroordeling wegens misbruik van het ontslagrecht.

De nieuwe wetgeving “re-integratietraject van langdurig arbeidsongeschikte werknemers”, in november 2016 aangenomen, bevordert de hervatting van de activiteiten van zieke werknemers die residuaire werkcapaciteiten hebben, door hen toegang te geven tot geschikte banen. In de praktijk is het re-integratietraject een individuele beoordeling van de werkonbekwame werknemer, onder toezicht van de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer. De procedure kan worden opgestart op aanvraag van de werknemer, de adviserende raadsheer van de mutualiteit, of door de werkgever (maar in dit geval, slechts 4 maanden na het begin van de arbeidsongeschiktheid).

De evaluatie moet bepalen of de werknemer (i) op termijn weer aan de slag kan, eventueel na een aanpassing van zijn werkpost, (ii) eventueel ander werk kan verrichten bij dezelfde werkgever (desnoods tijdelijk), of (iii) definitief ongeschikt is geworden.

Het herintegratieproces wordt verplicht want een nieuw artikel 34 in de wet van 1978 op de arbeidsovereenkomst bepaalt voortaan dat de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, slechts aanleiding kan geven tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het re-integratietraject van de werknemer is voltooid. Dit artikel is in werking getreden op 9 januari 2017.

In tegenstelling tot de werknemers die recht hebben om het re-integratietraject aan te  vragen vanaf 1 januari 2017, ongeacht de startdatum van hun ziekte of handicap, zullen werkgevers deze mogelijkheid enkel hebben op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is begonnen na 1 januari 2016. Voor alle ongeschiktheden waarvan de oorsprong ligt vóór 1 januari 2016, zullen ze moeten wachten tot 1 januari 2018.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr. Carl VANDER ESPT (carl.vanderespt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten

Het Cairn Legal Team.

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Pierre Philippe Harmel | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Julie Docquier | Virginie Schoonheyt | Lauriane Vasquez | Bojana Salovic | Tina Hendriks