Het recht om digitaal vergeten te worden officieel erkend door het Hof van Cassatie

In april 2016 heeft het Hof van Cassatie een arrest uitgesproken die het eerste is in België in deze materie: Het Hof heeft officieel het bestaan erkend van het recht vergeten te worden in digitale materies, een recht waarvan de contouren al werden uitgetekend door het Hof van Justitie van de Europese Unie in haar arrest Google Spain / Costeja van 13 mei 2014.

De feiten van de zaak zijn de volgende: een arts had een zwaar auto-ongeval veroorzaakt in 1994, leidend tot de dood van twee personen. Een artikel werd gepubliceerd in de pers over dit onderwerp op dat ogenblik. Via het verrichten van een opzoeking op een zoekmachine door te vertrekken vanuit zijn naam, verscheen een link die het mogelijk maakt online toegang te hebben tot het omstreden artikel, als gevolg van de digitalisering van de krantenarchieven. De arts oordeelde dat dit ernstige schade toebracht aan zijn privéleven.

Het Hof van Beroep van Luik heeft de arts gelijk gegeven en de uitgever veroordeeld tot het anoniem maken van de elektronische versie van het krantenarchief. De uitgever heeft een cassatieberoep ingesteld.

Hier stelt zich de vraag te weten indien internetgebruikers hun sporen mogen wissen, genietend van een werkelijk recht van vergeten worden, tegenstelbaar aan de zoekmachines maar ook aan de uitgevers van een krant. Het recht vergeten te worden zet echter verschillende fundamentele rechten tegenover elkaar: de vrijheid van meningsuiting die het publiek recht bevat van toegang te hebben tot de informatie aan de ene kant en het recht van bescherming van het privé leven aan de andere kant.

Het Hof heeft een afweging gemaakt tussen deze rechten en heeft besloten dat er geen enkele publieke interesse bestaat de identiteit van de verantwoordelijke van een verkeersongeval dat 20 jaar eerder had plaatsgevonden, te kennen. Het recht van vrije meningsuiting is niet absoluut en moet wijken voor die rechten die de bovenhand nemen gezien de omstandigheden.

De personen die menen benadeeld te zijn door een artikel kunnen in de eerste plaats de schrapping vragen van het artikel op de online zoekmachine; vervolgens, indien de benadeelde persoon meent dat dit niet voldoende is, kan zij een verzoek tot anonimiteit indienen ten opzichte van de verantwoordelijke uitgever, gebruikmakend van de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor, bij Mr. Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal Team