De invordering van niet-betwiste geldschulden: inwerkingtreding en praktische voorwaarden

In oktober 2015 werd de wet « Pot-pourri I » goedgekeurd. Deze wet voert in het bijzonder een nieuwe administratieve procedure in voor de inning van niet-betwiste schulden op commercieel gebied. Het Koninklijk Besluit van 16 juni 2016 voert de bepalingen met betrekking tot niet-betwiste vorderingen uit en bepaalt hun inwerkingtreding.

We hadden al de inning van de niet-betwiste schulden besproken in onze nieuwsbrief van 8 december 2015 (zie hier).

De invordering is verzekerd door de deurwaarder, op verzoek van de advocaat van de schuldeiser. De procedure kan enkel opgestart worden op het verzoek van een advocaat. Een onderneming kan dus niet eigenhandig deze procedure in werking stellen.

Het Koninklijk Besluit voorziet een model van antwoordformulier dat door de schuldenaar aan de deurwaarder kan verstuurd worden na de ontvangst van een aanmaning, alsook het model van proces-verbaal van niet-betwisting. Dit proces verbaal van niet-betwisting zal moeten medeondertekend worden door een magistraat van het Beheers- en Toezichtcomité van het Centraal bestand van beslagberichten alvorens uitvoerende kracht te hebben.

De wetgever had ook de creatie voorzien van een Centraal Register voor de inning van niet-betwiste geldschulden binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Het gaat om een registratie van een hele reeks van gegevens die zal toestaan de goede werking van de procedure van inning door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te verifiëren.

Deze procedure is in werking getreden sinds het einde van de maand juni 2016.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om Mr. Guillaume RUE te contacteren (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal Team.