Het merk gebruiken van een concurrent als Adword : een gewaagde praktijk

In een arrest van 16 november 2015 heeft het Hof van Beroep van Bergen een onderneming bevolen om te stoppen met het gebruik van het merk van een concurrent als Adword.

De partijen waren twee ondernemingen gespecialiseerd in de vervaardiging en verkoop van veranda’s. Sinds 2013 had VERANDAS CONFORT het Adword « verabel » ingeschreven en gebruikt om haar reclame als eerste resultaat te doen verschijnen in Google bij een opzoeking onder de term « verabel ». Het concurrerend bedrijf VERABEL had het handelsmerk VERABEL voor haar part neergelegd en gebruikte het bovendien als handels- en bedrijfsnaam. VERABEL leidde een vordering tot staking in tegen VERANDAS CONFORT om deze praktijk te doen stoppen.

VERABEL riep in het bijzonder een bepaling in van het Verdrag van Den Haag, die het voor de houder van een merk mogelijk maakt om zich te verzetten tegen het gebruik door derden in handelsactiviteiten van een teken die, wegens haar identiteit of haar gelijkenis met het merk en wegens de identiteit of de gelijkenis van producten of diensten gedekt door het merk en het teken, voor de publieke opinie een risico tot verwarring tussen de twee merken creëert.

Het Hof is overgegaan tot een feitelijk onderzoek om te bepalen of er inbreuk was op de werking van de herkomstaanduiding van het merk, en bijgevolg een risico op verwarring in hoofde van een normaal geïnformeerd en redelijk aandachtig internetgebruiker.

In deze zaak heeft het Hof geconcludeerd dat de inhoud van de advertentie van VERANDAS CONFORT dit risico van verwarring niet wegnam, aangezien voor een gebruiker aannemelijk bleef dat de reclame eerder afkomstig was van een bedrijf verbonden met VERABEL dan van een concurrent. Bovendien was het feit dat de vermelding « advertentie » inhield volgens het Hof niet van aard om te suggereren dat ze eerder afkomstig was van een concurrent dan van een onderneming economisch verbonden met de houder van het merk.

Wanneer ze het merk van een concurrent registreren via de Adword dienst van Google, moeten de bedrijven dus aandachtig zijn geen verwarring te creëren met andermans merk, gelet op de sector en de klantendoelgroep.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om Mr. Guillaume RUE te contacteren (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal Team.